uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Trasa severozápad

14. 10. 2022
10:00 – 14:00

Trasa severozápad