uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

transportní sekce

24. 10. 2019
14:00 - 17:00
Barbados A

transportní sekce

Když máme zboží zabalené, tak je třeba ho přepravit. Tipy a trendy se dozvíme na transportní sekci kongresu, kde bude prostor i na odbornou diskuzi nad nejpalčivějšími problémy. Případovými studiemi bude provázet Jaroslav Skoták, nezávislý konzultant a interim manažer se specializací komplexity a vazby nákupu a logistiky.