uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Spotřebitel a obal: Prezentace výsledků exkluzivního průzkumu

Spotřebitel a obal: Prezentace výsledků exkluzivního průzkumu

Udržitelnost představuje pro dnešní společnost, vlády, výrobce, ale i prodejce skutečnou výzvu. Jde o komplexní téma, které v sobě zahrnuje vícero konkrétních témat, od problematiky plastových odpadů, přes klimatické změny, znečištění vod nebo jejího nedostatku. V tomto příspěvku budou prezentovat Ladislav Csengeri a Hana Říhová výsledky unikátního průzkumu, který agentura GfK provedla v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě. Průzkum a následná prezentace se věnují zejména těmto významným oblastem, postoje domácností k plastovým obalům, třídění a recyklaci. Jaké bariéry vnímají české domácnosti při třídění, a co by pomohlo a motivovalo k aktivnějšímu přístupu v této oblasti? A jak se promítá rozdílný přístup domácností do jejich nákupního chování?