uvádí...
8. obalový kongres OBALKO, 27.–28. 1. 2021

Sekce udržitelnost

28. 01. 2021
9:00 – 12:00
BARBADOS A + B + C

Sekce udržitelnost

Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí.