uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Sekce udržitelnost

13. 10. 2022
16:00 – 18:15
Konferenční sál Barbados

Sekce udržitelnost

Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí.

Moderátor: Jeffrey Osterroth, ředitel společnosti ATOZ Group