uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Sekce udržitelnost

14. 10. 2021
16:00 – 18:15
Konferenční sál Barbados

Sekce udržitelnost

Sekce udržitelnost je zaměřena na koncepci oběhového hospodářství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, začlení recyklovaných materiálů do nových obalů a minimalizaci negativních dopadů obalů na životní prostředí.