uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Sekce technologie & materiály

13. 10. 2022
14:00 – 15:40
Konferenční sál Hawaii

Sekce technologie & materiály

Hledání nových obalových materiálů je nyní v centru pozornosti mnoha výrobců. Sekce se zaměří na tyto materiálové inovace z různých úhlů pohledu. Druhou klíčovou linií workshopu budou technologie, jejich uvádění do praxe, ekonomická náročnost i návratnost.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Svět balení