uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Sekce marketing & design

14. 10. 2021
14:00 – 15:40
Konferenční sál Hawaii

Sekce marketing & design

Sekce Marketing & design je věnována obalům (Packaging) jako pátému P v marketingovém mixu vedle hlavních čtyř parametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace). Díky aktuálním případovým studiím zjistíme, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej