uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Sekce marketing a design

27. 01. 2021
13:00 – 15:00

Sekce marketing a design

Sekce Marketing & design je věnována obalům (Packaging) jako pátému P v marketingovém mixu vedle hlavních čtyř parametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace). Díky aktuálním případovým studiím zjistíme, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.