uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Sekce design & inovace

13. 10. 2022
14:00 – 15:20
Konferenční sál Barbados

Sekce design & inovace

Sekce Design & inovace je věnována obalům (Packaging) jako pátému P v marketingovém mixu vedle hlavních čtyř parametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Promotion (propagace). Díky aktuálním případovým studiím zjistíme, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.

Moderátor: Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej