uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Připravovaná legislativa ČR v oblasti odpadového hospodářství – balíček oběhového hospodářství a směrnice o omezení spotřeby jednorázových plastů

Připravovaná legislativa ČR v oblasti odpadového hospodářství – balíček oběhového hospodářství a směrnice o omezení spotřeby jednorázových plastů

V současnosti intenzivně běží legislativní proces přípravy nového zákona o odpadech, zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech. Ještě před nabytím účinnosti těchto předpisů budou muset být však připraveny další legislativní změny, a to v souvislosti se směrnicí o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Prezentace představí nejvýznamnější změny aktuálně připravované legislativy, tak i základní regulace, které budou muset být nově zavedeny právě v souvislosti se směrnicí o omezování spotřeby plastů.