uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Prípadová štúdia: Automatizácia grafických dát na spracovanie etikiet

14. 10. 2021
14:40 – 15:00
KONFERENČNÍ SÁL BARBADOS

Prípadová štúdia: Automatizácia grafických dát na spracovanie etikiet

Pred dvanástimi rokmi sa slovenský výrobca etikiet Purgina rozhodol, že potrebuje automatizovať spracovanie dát. Aj keď sa to v tom čase na tamojšom trhu mohlo zdať zbytočné, spoločnosť sa inšpirovala podobnými spoločnosťami v zahraničí. Na základe dlhodobej spolupráce a vzájomnej dôvery vstúpila Purgina do spolupráce s dodávateľom technológie M & P, pričom vybrala riešenia spoločnosti Esko, ktorú M & P na Slovensku dlhé roky zastupuje.

Dnes je systém živý a funkčný a ľudia v Purgine si nevedia bez neho viesť spoločnosť. Aké konkrétne opatrenia boli prijaté? Aký vplyv mal nový systém na pracovné toky? Ako ťažili zákazníci Purginy z nového systému? A aké sú plány do budúcna? Na tieto a ďalšie otázky odpovie jedinečná, interaktívna prípadová štúdia zástupcov zákazníka aj dodávateľa technológie, exkluzívne na kongrese OBALKO.