uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Plechovky – obaly současnosti pro malé i velké zákazníky

Plechovky – obaly současnosti pro malé i velké zákazníky

Plechovky ovládly nápojový trh, protože jsou komfortní, udržitelné, a s příchodem nových hráčů na trh, také dostupné. Dosud byly plechovky zajímavé zejména pro velké výrobce, kteří objednávají obrovské objemy. V této prezentaci si poslechněte, jak společnost CanPack Česká republika investovala do svých výrobních zařízení v závodě ve Stříbře a vyvinula nový koncept zákaznického servisu, aby byla schopna dodávat plechovky zákazníkům všech velikostí. Vyslechněte si zkušenosti dvou pivovarů, středně velkého Pivovaru Svijany a minipivovaru Vinohradský Pivovar, a podívejte se, jak balí své pivo do nejmodernějších plechovek téměř bez omezení.