uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Panelová diskuze: Současné hrozby, budoucí příležitosti?

Panelová diskuze: Současné hrozby, budoucí příležitosti?

Dopolední panelová diskuze bývá jedním z vrcholů programu kongresu OBALKO. Ani v říjnu tomu nebude jinak. Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí se nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními hrozbami pro obalový trh jako celek.