uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Oběd & BizPACK

13. 10. 2022
12:30 – 14:00

Oběd & BizPACK