uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Obalové materiály: trendy, příklady a strategie

13. 10. 2022
14:00 – 14:20
Konferenční sál Hawaii

Obalové materiály: trendy, příklady a strategie

Revoluce vyvolaná dvěma megatrendy – udržitelností a digitalizací – nemá v obalovém průmyslu obdoby. V důsledku tohoto tlaku nyní pozorujeme enormní zájem o komercializaci obalových inovací. Inovované výrobky musí být nejen udržitelnější, ale také levnější, takže výrobci obalů zařazují do svého portfolia nové materiály. Prezentace představí nové materiálové trendy ve flexibilních, skleněných, kovových, papírových a plastových obalech. Diskutovat se bude také o nejnovějších výrobních technologiích a fenoménu zvaném smart packaging.