uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Obalová revoluce v FMCG

14. 10. 2021
14:00 – 14:20
Konferenční sál Hawaii

Obalová revoluce v FMCG

Obaly mají svou funkci v ochraně potravin, nesou si svou důležitou obchodně-marketingovou roli jako „vývěsní“ informační štít a zároveň lákadlo obsahu. Stále důležitějším aspektem je však úsilí o co největší udržitelnost potravinových obalů, aby měly co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. A právě kompletní transformaci svého obalového sortimentu je aktuálně velkou výzvou společnosti Danone, která intenzivně pracuje na dosažení 100% recyklovatelnosti a znovuvyužitelnosti svých obalů do roku 2025. Jak globální potravinářská společnost řeší obalovou revoluci ve svých závodech, v rámci ekodesignu jogurtových kelímků a dalších svých výrobků? Jak cirkularitu obalů komunikuje vůči spotřebitelům? A pomůže informační potřeby obalu vyřešit rozšířená realita? Vyslechněte si exkluzivní prezentaci od Gabriely Kobesové, která působí na pozici R&I director CEN ve společnosti Danone.