uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR a dopad na český obalový trh

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR a dopad na český obalový trh

Dne 23. 12. 2020 byla publikována nová odpadová legislativa ve Sbírce zákonů: č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, č. 542/2020 Sb. – zákon o výrobcích s ukončenou životností, č. 543/2020 Sb. – změnový zákon 545/2020 a č. 545/2020 Sb. – novela zákona o obalech. Nová legislativa odpadového hospodářství hraje významnou roli při prosazování principů oběhového hospodářství.

Novela zákona o obalech zahrnuje změny, které odráží dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o obalech v praxi, a současně transponuje evropské směrnice. Novela by měla přinést větší transparentnost a efektivitu fungování autorizované obalové společnosti, a to jak v případě, kdy v České republice pro zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů působí pouze jedna AOS, jako je tomu v současné době, tak při existenci více AOS. Na fungování AOS budou v každém případě kladeny vyšší nároky. Novela přináší do zákona o obalech i princip tzv. ekomodulace, která by měla orientovat výrobce na lépe recyklovatelné obaly. Dále jsou v novele obsaženy vyšší recyklační cíle pro jednotlivé obalové materiály, což by opět mělo vést k důrazu na zkvalitňování celé infrastruktury pro nakládání s obalovými odpady.

Důležité je rovněž zmínit, že legislativním procesem prochází nový zákon o omezení dopadů vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech), který přinese další povinnosti, které budou významně dopadat na obalový sektor.