uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Jaké jsou postoje zákazníků k obalům, jejich recyklovatelnosti i litteringu

13. 10. 2022
16:40 – 17:00
Konferenční sál Barbados

Jaké jsou postoje zákazníků k obalům, jejich recyklovatelnosti i litteringu

Příspěvek se zaměřuje především na vyhodnocení deklarovaného chování dotazovaného vzorku obyvatel Česka při nákupu výrobků denní spotřeby v obalech. Prezentace přináší informace o vybraných formách nákupního rozhodování a o postojových akcentech zákazníků. Pozornost je věnována rovněž recyklovatelnosti obalů a tomu, jak respondenti vnímají důležitost této charakteristiky. Samostatná část prezentace se zaměřuje na littering. Kromě identifikace společenských skupin, jejichž zástupci se nejvíce dopouštějí pohazování odpadků, se pozornost soustřeďuje také na účinnost vybraných opatření zacílených na minimalizaci tohoto jevu.