uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Jak vytvořit obal, který zásadně změní spotřebitelské vnímání značky

13. 10. 2022
15:00 – 15:20
Konferenční sál Barbados

Jak vytvořit obal, který zásadně změní spotřebitelské vnímání značky

Stará žitná myslivecká je legendární českou značkou s bohatou tradicí a vysokou znalostí. Tyto úvodní pozitivní parametry však přinášely do života značky i negativní asociace. Spotřebitel občas dokonce zařadil produkt do nesprávné alkoholové kategorie. Značka se nyní profiluje zcela odlišným způsobem s preferencí nových hodnot srozumitelných pro cílového konzumenta. Jak to všechno začalo a jakou roli sehrál při budování značky vývoj nových obalů, se dozvíte v této exkluzivní případové studii.