uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Inovace jako základy úspěchu v digitálním světě

24. 10. 2019
9:15 - 10:00

Inovace jako základy úspěchu v digitálním světě

Probíhající a bezprecedentní digitální transformace globální ekonomiky zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví a segment trhu, veškeré obchodní modely, každou zemi a každou firmu. Představuje na jedné straně obrovskou příležitost a na straně druhé obrovskou výzvu. Nové technologie a disruptivní inovace akcelerují rychlost změn ve světě kolem nás,našeho ekonomického a společenského prostředí. Neustále roste tlak na zvyšování produktivity a hledání nových cest k udržení a rozvíjeníkonkurenceschopnosti a udržitelnosti. Narůstají výzvy v oblasti lidských zdrojů, schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet lidský potenciál. Masivní automatizace a robotizace, zapojování umělé inteligence (AI) přináší nové nároky na neustálý rozvoj znalostí, dovedností a schopností, které jsou klíčové pro úspěch v novém digitálním světě. Jak porozumět těmto změnám a jak uspět v digitálním světe ?