uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Greenwashing zakázán – Tři příklady udržitelných obalových řešení

KONFERENČNÍ SÁL BARBADOS

Greenwashing zakázán – Tři příklady udržitelných obalových řešení

Trh je zaplaven obaly, které hlásají, že jsou ekologické, ale jde skutečně o nejlepší obalová řešení z hlediska udržitelnosti? Jaké projekty v poslední době pomohly snížit dopad obalů na životní prostředí? V rámci sekce Udržitelnost na 10. kongresu OBALKO rádi představíme tři opravdu udržitelná obalová řešení. Na pomoc jsme si přizvali profesora Vladimíra Kočího, vedoucího Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jednoho z předních odborníků na studie LCA, jež se snaží odhalit/spočítat skutečné dopady daného řešení na životní prostředí. Profesor Kočí bude projekty nejen schvalovat před jejich zařazením do programu konference, ale sám bude sekci moderovat a poskytne svůj pohled na projekty prostřednictvím diskuze s přednášejícími.