uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Ekodizajn na obzore – ako mu rozumieť a ako sa pripraviť

13. 10. 2022
16:20 – 16:40
KONFERENČNÍ SÁL BARBADOS

Ekodizajn na obzore – ako mu rozumieť a ako sa pripraviť

Nové pravidlá a zmeny v nariadeniach pripravovanej európskej legislatívy v oblasti ekodizajnu zasiahnu všetky výrobky bez rozdielu – či už sú vyrábané v EU alebo dovážané z tretích krajín. Návrh Európskej komisie vo forme nariadenia rieši napríklad jednoduchú opraviteľnosť výrobkov, ich väčšiu odolnosť, menšiu spotrebu energií na výrobu a používanie recyklovaných materiálov. Cieľom je znížiť negatívne vplyvy životného cyklu výrobkov na životné prostredie, posilnenie ponuky udržateľných výrobkov a dopytu po nich, dosiahnutie cieľa udržateľnej výroby. Pokiaľ ide o obaly, všetky obaly uvedené na trh EÚ majú byť opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Čo musia urobiť výrobcovia a distribútori baleného tovaru, nehovoriac o ich dodávateľoch, aby boli v súlade s týmito nariadeniami? Aké sú niektoré príklady obalov, ktoré už boli prispôsobené a uvedené do súladu?