uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Digitalizace pro majitele značek – proč, co, jak!

24. 10. 2019
11:15-11:45

Digitalizace pro majitele značek – proč, co, jak!

Digitalizace výrobních procesů, včetně tisku a dodavatelského řetězce, v našem rychle se měnícím světě je nesmírně důležitá. Prostřednictvím různých případových studií se seznámíte s příklady realizovaných kampaní po celém světě, které se podařilo realizovat právě díky digitálním technologiím. Marketingový dopad, ochrana výrobků, sledování pohybu zboží, zjednodušení logistiky, to vše vede k rychlejšímu uvedení na trh, k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí prostřednictvím snižování odpadu a energie,… všechna tato slova, která se zítra stanou naším standardem, lze dnes vyřešit.