uvádí...
9. obalový kongres OBALKO, 14.–15. 10. 2021

Connected packaging – výstřelek nebo budoucnost?

14. 10. 2021
14:20 – 14:40
Konferenční sál Hawaii

Connected packaging – výstřelek nebo budoucnost?

Každý den čelí značky mnoha výzvám: jak umožnit zákazníkům aktivní zapojení, jak zvýšit věrnost značce anebo jak shromažďovat data o zákaznících. V tom všem může pomoci connected packaging neboli integrace technologií do obalového designu produktů. V exkluzivní prezentaci Jenny Stanley, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Appetite Creative, představí výhody connected packagingu, jako jsou přidaná hodnota reklamních kampaní, zlepšení zapojení a věrnosti zákazníků nebo podpora třídění a recyklace. Na případových studiích od řady klientů velkých značek (Tetra Pak, Coca-Cola a PepsiCo) ukáže praktické způsoby použití connected packagingu. V neposlední řadě se dozvíte, jak connected packaging může přinést zapojení spotřebitelů i data, která značkám umožňují lépe rozhodovat o produktech a plánovat efektivnější marketingové kampaně.