uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Chemická recyklace: Spása nebo sci-fi?

28. 01. 2021
10:10 – 10:30

Chemická recyklace: Spása nebo sci-fi?

Při nakládání s plastovým odpadem je třeba snížit skládkování a posílit recyklaci. Mechanická recyklace je prioritou, ale má své limity. Ideálním řešením v boji s odpadními plasty není ani jejich energetické využití. A co chemická recyklace? Které technologie chemické recyklace jsou nejslibnější? Je chemická recyklace ekonomicky životaschopná? Jaké jsou hlavní překážky, které stojí chemické recyklaci v cestě? Poslechněte si prezentaci Roberta Suchopy, vedoucího projektu PYREKOL, výzkumného centra UniCRE, kde testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní surovinu pro výrobu nových plastů.