uvádí...
10. obalový kongres OBALKO, 13.–14. 10. 2022

Program kongresu OBALKO 8

online, 27.–28. 1. 2021
1. KONGRESOVÝ DEN
27. 01. 2021
2. KONGRESOVÝ DEN
28. 01. 2021

Úvodní řečníci: Pohled největších obalových zákazníků

Když mluvíme o tématu Zákazník a obal, nemůžeme myslet pouze na spotřebitele jako na zákazníky; musíme vzít také v úvahu názory našich klientů na obalové produkty, řešení a služby, které poskytujeme jako dodavatelé. Zákazníci jsou nároční, protože jejich zákazníci mají rovněž vysoké nároky – to je základ dodavatelského řetězce. Co po nás ale naši zákazníci chtějí? Co očekávají od českého a slovenského obalového průmyslu? Jaká specifika má český a slovenský obalový trh ve srovnání s trhy v jiných zemích? Odpovědi na tyto a další otázky budou poskytnuty v klíčových projevech zástupců tří největších společností ve třech nejdůležitějších odvětvích hospodářství (maloobchod, FMCG a automotive).

Jana Volfová, ŠKODA AUTO
Jaroslav Vodáček, Tesco
Pavel Komůrka, Orkla

Spotřebitel a obal: Prezentace výsledků exkluzivního průzkumu

Udržitelnost představuje pro dnešní společnost, vlády, výrobce, ale i prodejce skutečnou výzvu. Jde o komplexní téma, které v sobě zahrnuje vícero konkrétních témat, od problematiky plastových odpadů, přes klimatické změny, znečištění vod nebo jejího nedostatku. V tomto příspěvku budou prezentovat Ladislav Csengeri a Hana Říhová výsledky unikátního průzkumu, který agentura GfK provedla v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě. Průzkum a následná prezentace se věnují zejména těmto významným oblastem, postoje domácností k plastovým obalům, třídění a recyklaci. Jaké bariéry vnímají české domácnosti při třídění, a co by pomohlo a motivovalo k aktivnějšímu přístupu v této oblasti? A jak se promítá rozdílný přístup domácností do jejich nákupního chování?

Hana Říhová, GfK
Ladislav Csengeri, GfK

Jak může obal přispět k lepším prodejům

Nielsen měří napříč kontinenty vliv obalů na celý výkon značky a uděluje cenu Nielsen Design Impact Award výrobkům, jejichž nové obaly mají zásadní vliv na prodeje. V rámci prezentace si ukážeme na konkrétních příkladech značek z FMCG trhu z jiných zemí, jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. Zároveň si shrneme „zlatá pravidla“ skvělého obalu, na které nesmíme zapomínat.

Andrea Vozníková, Nielsen ČR/SR

Vliv nového designu obalů na prodej a vnímání značky Albert

Produkty, které spotřebitelé znali pod privátní značkou Albert Quality, se postupně mění na značku Albert. Nejdůležitější je, aby spotřebitelé výrobky pod značkou Albert snadno poznali. Nový design odráží dnešní trendy. V jednoduchosti je přece síla. Jaký má vliv redesign obalů značky Albert na prodeje a vnímání brandu? Co vše dokáže design obalů privátní značky ovlivnit?

Gabriela Adámková, Albert
Martin Dulava, Lineart

Digitální technologie ve službách obalářů – úspora času a obrovský prostor pro kreativitu

Digitální tisk a laserový výsek jsou nejmodernější technologie, které mění při přípravě i výrobě obalů zažité postupy. V dnešní době by měli všichni kreativci, marketéři i grafici vědět, co vše digitální tisk a laserový výsek nabízejí. Pokud již při prvotním uvažování o obalu nebudete znát možnosti digitálních technologií, nevyužijete naplno celý jejich potenciál. Rychlost, flexibilita, úspora času a nákladů – na praktickém příkladu vám zástupci z THIMM pack‘n‘display a grafické agentury Fiala & Šebek ukážou, jak digitální technologie změnily postup při přípravě a realizaci obalů.

Petr Kaczor, THIMM Pack’n‘display
Martin Goszler, Fiala & Šebek

Já chci ten obal!

Přestože to tak na první pohled nevypadá, může hrát obal důležitou roli i při online prodeji. Můžeme se domnívat, že zákazníkovi, který objednává zboží přes internet, je úplně jedno v jakém obalu zboží dostane, ale není to tak docela pravda. Atraktivní obal dokáže zvýšit prodej i prodejní cenu a může zákazníka v mnoha případech motivovat k opakovanému nákupu u téhož prodejce.

Unikátní obal se může dokonce stát hlavním motivem pro koupi zboží, kdy z obyčejného zboží vznikne atraktivní produkt, který má punc nevšednosti a může se stát například vhodným dárkem. Součástí přednášky bude i živá ukázka portálu pro online prodej nápojů s unikátními personalizovanými obaly.

Jiří Havránek, Colognia press
Martin Bělík, DataLine Technology

Monomateriálová řešení: Snoubení udržitelnosti s funkčností a praktičností

Společně se zákazníky DZ Dražice a Franke se nám podařilo vyvinout dva koncepty balení, které v plné míře eliminují polystyrenové výplně a při monomateriálovém řešení z vlnité lepenky zvyšují ochranu balených produktů. Jde o příklady obalů, kde se udržitelnost a ochrana přírody snoubí s funkčností a praktičností. Tento harmonický celek pak přináší užitek nejen našim zákazníkům v logistickém řetězci, ale i koncovým spotřebitelům.

Lukáš Formánek, DZ Dražice
Franco Stessens, Franke Group
Zdeněk Suchitra, Smurfit Kappa
Jiří Rak, Smurfit Kappa
Miroslav Jarkovský, Smurfit Kappa

Panelová diskuze: Balení pro eshopy – Hledání obalového ideálu

Nároky eshopů na obaly jsou velmi pestré, a v mnohém se vzájemně vylučují. Balení musí být skladné (ve skladě není nikdy místa nazbyt a dvakrát to platí o obalech), praktické (složené a použitelné během pár sekund), flexibilní (aby se do co nejméně velikostí obalů dalo zabalit co nejvíce druhů zboží), udržitelné (spotřebitelé méně a méně tolerují plýtvání obaly a používání obalů, které nelze třídit a recyklovat), velice dobře chránící (kurýři jsou sice lidé pečliví, ale občas se najdou výjimky), „technologicky zdatné“ (obal musí stále častěji zvládat cestu po dopravnících nebo zákoutími automatických zakladačů), atraktivní (balení prodává a posiluje zákazníkovu loajalitu) a ideálně druhotně využitelné (klopová krabice s vystřihovánkou pro děti nebo relaxačními omalovánkami pro dospělé…). Ultimativním požadavkem číslo jedna však zůstává, že obal musí být co nejlevnější. Právě o obalovém ideálu pro eshopy budou diskutovat účastníci této panelové diskuze.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisů Systémy Logistiky a Svět balení

Martin Řehoř, Malfini
Jan Klička, Bonami
Tomáš Haškovec, Spokojenypes.cz
Zdeněk Suchitra, Smurfit Kappa

Lepší jídlo, lepší svět – Udržitelnost podle Rohlíku

Proč v Rohlíku věří této myšlence, jak je posouvá dál a jak do toho celého zapadá téma udržitelnosti? To se dozvíte na kongresu OBALKO, kde Olin Novák mimo jiné představí proč Rohlik.cz začal s vlastní značkou „Bez kompromisu“, s projektem „Otoč obal“ a že to s udržitelností myslí opravdu vážně. Navíc to vše dokáže komunikovat stylem, že jeho zákazníci rádi přidají ruku k dílu.

Olin Novák, Rohlik.cz

Obaly v době udržitelné

Mohou být plastové obaly udržitelné? Greiner packaging slušovice společně s Olmou jsou přesvědčeni, že ano. Greiner se již řadu let zabývá dopady svých výrobků na životní prostředí. Neúnavně se snaží své obaly vyvíjet a zdokonalovat, aby tyto dopady minimalizoval, ale zároveň zachoval jejich základní funkce. Ve společné prezentaci vám generální ředitelé obou společností – Ivo Benda a Martin Krystián – nastíní svůj pohled na udržitelnost obalů a ukážou vám, co spolu firmy pro životní prostředí již udělaly.

Martin Krystián, Olma
Ivo Benda, greiner packaging Slušovice

Udržitelnost nesmí být Potěmkinovou vesnicí

Ekologické aktivity firem jsou v dnešní době nejenom trendem, ale i nutností. Klíčovou roli v oblasti udržitelnosti hrají obaly. Udržitelnost nesmí být jen krásná fasáda – marketingová tvrzení musíte podložit důkazy. Marie Tichá, jedna z průkopnic v oblasti posuzování životního cyklu (LCA) v České republice, vám poví, jaké kroky byste měli podniknout, aby vaše obaly byly skutečně udržitelné. Zároveň vysvětlí, jak vám komplexní pohled na životní cyklus výrobku (cradle to grave) umožní minimalizovat jeho dopady na životní prostředí.

Marie Tichá, MT Konzult

Chemická recyklace: Spása nebo sci-fi?

Při nakládání s plastovým odpadem je třeba snížit skládkování a posílit recyklaci. Mechanická recyklace je prioritou, ale má své limity. Ideálním řešením v boji s odpadními plasty není ani jejich energetické využití. A co chemická recyklace? Které technologie chemické recyklace jsou nejslibnější? Je chemická recyklace ekonomicky životaschopná? Jaké jsou hlavní překážky, které stojí chemické recyklaci v cestě? Poslechněte si prezentaci Roberta Suchopy, vedoucího projektu PYREKOL, výzkumného centra UniCRE, kde testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní surovinu pro výrobu nových plastů.

Robert Suchopa, Unipetrol

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR a dopad na český obalový trh

Dne 23. 12. 2020 byla publikována nová odpadová legislativa ve Sbírce zákonů: č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, č. 542/2020 Sb. – zákon o výrobcích s ukončenou životností, č. 543/2020 Sb. – změnový zákon 545/2020 a č. 545/2020 Sb. – novela zákona o obalech. Nová legislativa odpadového hospodářství hraje významnou roli při prosazování principů oběhového hospodářství.

Novela zákona o obalech zahrnuje změny, které odráží dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o obalech v praxi, a současně transponuje evropské směrnice. Novela by měla přinést větší transparentnost a efektivitu fungování autorizované obalové společnosti, a to jak v případě, kdy v České republice pro zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů působí pouze jedna AOS, jako je tomu v současné době, tak při existenci více AOS. Na fungování AOS budou v každém případě kladeny vyšší nároky. Novela přináší do zákona o obalech i princip tzv. ekomodulace, která by měla orientovat výrobce na lépe recyklovatelné obaly. Dále jsou v novele obsaženy vyšší recyklační cíle pro jednotlivé obalové materiály, což by opět mělo vést k důrazu na zkvalitňování celé infrastruktury pro nakládání s obalovými odpady.

Důležité je rovněž zmínit, že legislativním procesem prochází nový zákon o omezení dopadů vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech), který přinese další povinnosti, které budou významně dopadat na obalový sektor.

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Panelová diskuze: Recyklace bez obalu!

Co se doopravdy stane s vaším obalem poté, co ho spotřebitel odhodí do barevného kontejneru? Ptejte se zástupců recyklačních společností a třídících linek v interaktivní panelové diskuzi pod záštitou AOS Eko-kom, exkluzivně na kongresu OBALKO.

Moderátor: Petr Šikýř, AOS Eko-kom

Jaroslav Tymich, Asociace českého papírenského průmyslu
Jan Daňsa, ALPLA
Hana Zmítková, Tetra Pak
Ondřej Oliva, SUEZ CZ
Petr Šikýř, EKO-KOM