uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

Program kongresu OBALKO 8

online, 27.–28. 1. 2021
1. KONGRESOVÝ DEN
19. 10. 2023
2. KONGRESOVÝ DEN
20. 10. 2023
8:00 – 9:00

Registrace

Úvodní slovo kongresu

Vojtěch Rosina, Avery Dennison
Ivo Benda, Greiner Packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM
Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
9:00 – 12:15

Společný dopolední program

Skok do neznáma

Celý obalový trh čeká tsunami nařízení, předpisů, technologických změn a inovací. Jak se správně přichystat na tento skok do neznáma? Nejlépe s machrem, který celý svůj dosavadní život a přípravu dokáže perfektně zúročit ve skoku, který trvá méně než tři vteřiny.

Úvodním mluvčím kongresu OBALKO 11 bude jeden z nejúspěšnějších a nejcharismatičtějších sportovců Aleš Valenta. Popíše, jak se psychicky i fyzicky nastavit před velkou změnou, která vám má obrátit život naruby – osobní, sportovní, manažerský, podnikatelský. Dá vám recept, jak být mentálně připravený na obří výzvu, v našem případě tsunami v obalovém průmyslu.

Aleš Valenta

Jak pochopit potenciální dopad obalového tsunami

Obalový průmysl je před skokem do neznáma. V současné době se projednává návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech (PPWR), který předložila Evropská komise v listopadu minulého roku. Pomyslné obalové legislativní tsunami přinese velké změny jak dodavatelům obalů, tak každé společnosti, jež své zboží balí. V této odborné dvouprezentaci nejprve David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí, představí rámcovou pozici České republiky k návrhu nařízení, a poté Zbyněk Kozel, generální ředitel autorizované obalové společnosti EKO-KOM, shrne problematické části návrhu nařízení, o kterých bychom ještě měli diskutovat.

David Surý, Ministerstvo životního prostředí
Zbyněk Kozel, EKO-KOM
10:45 – 11:15

Dopolední přestávka na kávu

Panelová diskuze: Zůstane po obalovém tsunami v průmyslu kámen na kameni?

Dopolední panel nabídne vhled do současného stavu a budoucnosti obalového průmyslu. U jednoho stolu zasednou zástupci obchodníků, výrobců obalů, státní správy, profesních organizací či organizací EPR, aby diskutovali o aktuálních výzvách. Jaká nařízení míří z Evropské unie do ČR a na Slovensko? Jsou nastavené cíle realistické z pohledu institucionálního, technologického, ekonomického i společenského a politického? Jak do transformace obalového průmyslu zapojit širokou veřejnost? Jak se očekávání regulátorů promítnou do budoucí podoby obalového trhu? Jak se změní vztah mezi průmyslem, uživateli obalových řešení a spotřebiteli? Dokážou se české, slovenské a evropské obalové společnosti vyrovnat s náporem technologických změn a inovací? Předefinuje nová legislativa vztah spotřebitelů k obalům – z hlediska spotřeby, udržitelnosti, marketingu i zážitku z produktu? Kolik bude „obalové tsunami“ stát a kdo to zaplatí?

Moderátorem panelové diskuze bude Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Svět balení.

Jaroslav Vodáček, Tesco Stores
David Surý, Ministerstvo životního prostředí
Zbyněk Kozel, EKO-KOM
Hana Nováková, ENVI – PAK
Ivo Benda, Greiner Packaging Slušovice
Martin Hejl, THIMM
12:15 – 13:45

Oběd & BizPACK

13:45 – 18:00

Společný odpolední program

Inovace a best practices na obalovém trhu

Inovace jsou klíčem k úspěšnému zvládnutí tsunami, které se řítí na český a slovenský obalový trh. Musíme najít způsoby, jak zlepšit obaly a související procesy, abychom naplnili obrovská očekávání nejen regulačních orgánů, ale i klientů a spotřebitelů. Jako přípravu na tuto zásadní výzvu jsme shromáždili dvanáct úspěšných inovací a případových studií, které byly otestovány „ohněm“ českého a slovenského obalového trhu. Projekty uvedou profesionální moderátoři a oproti předchozím ročníkům se nebudou konat v samostatných sekcích, ale ve společném odpoledním konferenčním bloku. Cílem je, aby tyto prezentace inspirovaly účastníky kongresu ke zlepšení jejich vlastních balicích strategií a řešení, díky čemuž sjedou obalovou tsunami vlnu bez úhony až ke břehu.

LEGO opouští u balení plast a sází na papír

Společnost LEGO chce hrát roli při vytváření lepšího a udržitelnějšího světa, do kterého budou už brzy vstupovat všechny děti. Zatímco kostičky LEGO® jsou navrženy tak, aby se používaly a předávaly z generace na generaci, krabice od stavebnic a další obaly se často rychle likvidují. Před nedávnem proto společnost, mimo jiné na základě ohlasu od svých dětských zákazníků, rozhodla, že všechny její obaly budou papírové. V továrně v Kladně, jež patří k pěti výrobním závodům společnosti LEGO na světě, pracuje tým výzkumu a vývoje, který dostal za úkol najít vhodné řešení pro přechod z jednorázových plastových obalů na papírové. Michaela Horáková, která je od letošního roku generální ředitelkou kladenské továrny, na kongresu OBALKO odprezentuje, jak si v továrně s takovou změnou poradili, i jakým výzvám při tom čelili.

Michaela Horáková, LEGO Production

Digitální tisk je recept na malé série

Synonymem pro obaly v malých sériích, limitované edice či balení pro sezonní akce bývají vyšší náklady, uniformita, spěch, někdy nejednoznačná kvalita. Proto se do nich mnoho firem nechce pouštět. Budějovický Budvar ale chtěl využít marketingového potenciálu malosériového balení. Obrátil se na společnost THIMM, která pro přípravu obalů v malé sérii využila optimální prostředek – digitální technologie. Výsledkem nejsou pouze atraktivnější tiskové motivy, ale i lepší marketingové zacílení a efektivita v dodavatelském řetězci. Při využití digitálního tisku také odpadá potřeba tiskových štočků, což znamená úsporu času i nákladů na jejich výrobu a energie. Klára Šťastná (Budějovický Budvar) a Petr Kaczor (THIMM) přiblíží na konkrétním příkladu, jaké jsou přednosti digitálního tisku při přípravě malosériových či sezonních obalů pro jeden z největších pivovarů v zemi.

Klára Šťastná, Budějovický Budvar
Petr Kaczor, THIMM

Obal pro ryby 2.0

Celé roky se říkalo, že dopravovat a prodávat ryby jinak než v polystyrenové krabici není možné. Startup Alaskan Fisherman nabízí divoké tresky a lososy lovené udržitelným způsobem, a tak si dává záležet na tom, aby měl pod kontrolou celý dodavatelský řetězec nejen z pohledu správné distribuční praxe, ale také ekologičnosti. Ve spolupráci se společností Smurfit Kappa začal používat tzv. ThermoBox 2.0, což je obalové řešení pro chlazený a mražený sortiment na bázi hexacombu a vlnité lepenky. Podle dosavadních zkušeností přináší ochranné funkce srovnatelné s obaly z EPS (především udržení teploty), ale současně eliminuje potíže polystyrenových beden spojené s logistikou (přepravuje se a skladuje naplocho) a udržitelností (jelikož je z obnovitelného zdroje, dá se recyklovat jako papír, popř. kompostovat).

Kristýna Malá, Alaskan Fisherman
Jiří Rak, Smurfit Kappa

Cirkularita v e-commerce: Decathlon má opakovaně použitelné obaly

Začátkem letošního roku spustila společnost Decathlon revoluční pilotní projekt opakovaně použitelných obalů pro online objednávky. Ve spolupráci se start-upem Packoorang, která se specializuje na zmiňovaný typ obalů pro e-commerce, byla navržena opakovaně použitelná taška vyrobená z recyklovaných PET lahví. Nese logo Decathlonu a firemní modrou barvu. Taška je schopna nahradit jednorázové obaly u malých a středně velkých objednávek zasílaných z centrálního skladu v polských Hlivicích do prodejen v České republice, kde si je spotřebitelé vyzvedávají. Cílem po první rok bylo ušetřit 65 tun obalového materiálu. Jak projekt zapadá do obecné strategie udržitelného rozvoje společnosti Decathlon? Jaké překážky musel e-shop překonat? Jaké byly reakce zákazníků na opakovaně použitelné obaly? A jaké další kroky plánuje Decathlon na cestě k budoucnosti bez obalů? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte přímo od vedoucí projektu opakovaně použitelných obalů společnosti Decathlon, Oliwie Guziel, a to v exkluzivní případové studii na kongresu OBALKO 11.

Oliwia Guziel, Decathlon Czech Republic

Svatý grál balení – blíže k objevu, než by se mohlo zdát

Každý obalový profesionál hledá svůj vlastní „svatý grál“ – ideální obal, který splňuje všechna potřebná kritéria. Proto dává smysl, že jeden z předních projektů na podporu oběhového hospodářství obalů nese jméno tohoto legendárního kalichu. Iniciativa HolyGrail 2.0, která se nyní nachází ve fázi průmyslového testování, představuje pilotní projekt, jehož cílem je prokázat technickou životaschopnost digitálních vodoznaků pro přesné třídění obalových odpadů a také ekonomickou životaschopnost obchodního modelu ve velkém měřítku. V této poučné prezentaci Pavel Komůrka, koordinátor pro inovace a udržitelnost obalů ve společnosti Orkla Foods, ukáže, jak jeden z významných výrobců potravin na projektu spolupracuje nejen na mezinárodní úrovni, ale podniká i kroky k jeho realizaci na českém a slovenském trhu. Co přesně je HolyGrail 2.0? Jak fungují digitální vodoznaky? Jaký je současný stav projektu a jeho perspektiva do budoucna? Jakou roli v projektu zastává společnost Orkla? Jak mohou digitální vodoznaky pomoci České republice a Slovensku, nemluvě o celé Evropě, splnit ambiciózní cíle udržitelnosti? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte na 11. kongresu OBALKO.

Pavel Komůrka, Orkla Foods

Mohou být jednorázové kelímky na festivalech udržitelné?

Velkým tématem hudebních festivalů je jejich udržitelnost. Spousta lidí na jednom místě, alkohol a zábava příliš nenahrávají možnosti omezit odpad na minimum. V posledních letech se na velkých festival stále častěji objevují zálohované plastové kelímky. Nicméně firma Greiner Packaging Slušovice přišla s nápadem, jak i jednorázové plastové kelímky mohou být udržitelné. Pilotní projekt otestovala na konci června ve spolupráci s Karpaty fest. Stačí, když se z použitých PET kelímků stanou později zase kelímky (rPET). V prezentaci se dozvíte, proč by takzvané closed-loop řešení mělo najít své místo nejen na české festivalové scéně.

Marcel Zvonek, Karpaty fest
Eliška Fojtů, Greiner Packaging Slušovice

Krok k udržitelnosti v balení masa

Vizionářství může mít různé podoby. Ve společnosti Maso Uzeniny Polička se projevilo adopcí typu obalu, který se zpravidla používá pro jiné produktové kategorie. Flow pack byl aplikován pro balení mletého masa. Inovativnost a sledování trendů je patrné i z toho pohledu, že flow pack v masném průmyslu se v posledních letech velmi rozšířil v německých obchodních řetězcích. Německý trh přitom velmi hledí na udržitelnost obalů. Zkušenost ukazuje, že oproti původnímu typu balení (vaničky) se ušetří až 70 % plastu. To přispívá k nižší materiálové a energetické náročnosti, obal je také vhodnější pro manipulaci v rámci skupinového balení, což přispívá k lepšímu využití logistických a dopravních kapacit. Současně díky ochranné atmosféře má všechny předpoklady pro zachování trvanlivosti a čerstvosti produktu. Bonusem jsou možnosti plné recyklovatelnosti, využití stávajících typů balicích linek a potisku flexotiskem, hlubotiskem či „digitálem“.

Josef Hantsch, Maso Uzeniny Polička

Proč zvyšovat obsah recyklovaných kovů v plechovkách

Jedním z nových požadavků EU, které tvoří součást obalového tsunami, je nárůst podílu recyklovaných a recyklovatelných materiálů v obalech. K tomu již v mnoha oblastech dochází. V této případové studii Martiny Vajskebrové, manažerky výrobních materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje, a Attily Szaba, generálního ředitele výrobce plechovek CANPACK, se podíváme na to, které kroky již byly podniknuty ke zvýšení obsahu recyklovaných materiálů v plechovkách (v současné době činí u některých značek 75 %) a jaké jsou perspektivy do budoucna. Přednášející budou diskutovat o současných i budoucích překážkách při zapojování recyklovaných materiálů, přínosech pro životní prostředí i ekonomických aspektech, které firmy vedou k oběhovému hospodářství. Podíváme se také na další možnosti inovací v dynamické oblasti kovových obalů pro pivní produkty.

Martina Vajskebrová, Plzeňský Prazdroj
Attila Szabó, Canpack

Obaly pro Schneider Electric: Znovupoužitelné a udržitelné

DS Smith navrhl pro Schneider Electric inovativní obal, který je nejen rychlý a snadný na sestavení, ale také udržitelný. Set obalů s jednotnými rozměry, ale rozdílnou výškou a víkem, které pasuje na oba rozměry, umožňuje opětovnou kompletaci a minimalizuje spotřebu materiálu. Obaly se jednoduše nasazují na sebe a víko se přidává až na konec, což zjednodušuje manipulaci s balíčky. V tabulce na vnějšku obalu se zapisuje, v kolika případech byl už obal zaslán, maximálně to lze až na dvacet cest. Správný postup pro skládání je vyjádřen piktogramy. Vícecestnost minimalizuje odpad a obal je vyroben z recyklovatelného papíru, což přispívá ke snižování zátěže na životní prostředí. Pevný a stabilní obal z ER vlny je vhodný pro přepravu všech druhů zboží.

Petr Lískovec, Schneider Electric
Miroslav Bárta, DS Smith

Jak fyzikální úprava vody šetří energie a náklady v obalovém průmyslu

Víte, že změna množství a struktury vodíkových můstků má velký vliv na strukturu vody, přičemž tyto změny příznivě ovlivňují hydraulické soustavy tím, že zvyšují jejich výkon, účinnost a energetickou efektivnost? A víte, že těchto fyzikálních, resp. chemických souvislostí lze využít v obalovém průmyslu? Technologie Hippotron totiž simuluje působení slunce na kapaliny tak, jak se to děje v přírodě. Proudící voda je vystavena působení elektromagnetického vlnění a impulzů v neionizačním pásmu ze sondy Hippotronu, při kterém dochází ke změnám v nadmolekulové struktuře vody a ovlivňování množství a uspořádání vodíkových můstků. V praxi to znamená, že se touto cestou snižují náklady na ohřev a ochlazování, zabrání se tvorbě vodního kamene a není nutné dodávat do zařízení chemická aditiva (např. dispergátory, antiskalanty, biocidy). Přijďte si poslechnout případovou studii, jaké přínosy přinesla instalace tohoto zařízení v parní kotelně společnosti Evertis Ibérica, předního výrobce potravinových fólií.

Athan Bloom, Evertis Ibérica
Miroslav Danek, Boson Distribution SE

Panelová diskuze: Skutečnost a sny obalového průmyslu

V závěru konference OBALKO upřeme pozornost na budoucí vývoj. Co bude ovlivňovat obalovou branži? Jaké typy B2C i B2B obalů se budou více a více uplatňovat? Převáží idea vratného balení i v segmentech trhu, kde je nyní minoritní? Jaké lze očekávat technologické inovace? Stanou se obaly pevnou součástí oběhové ekonomiky? Najdeme pro obaly nové materiály a jaké to budou? Přežije obalový trh nápor nových nařízení a směrnic? Dokážeme využít moderní technologie včetně AI, abychom obor posunuli dále? Otevřeme mladým lidem cestu k packagingu? Naučí se obalový trh komunikovat s širokou veřejností o udržitelnosti a přesvědčí ji, že obal je pozitivní součást výrobku? Jaké zajímavé nápady bychom měli okopírovat z jiných oborů a odvětví a vnést do packagingu?

18:15 ‒ 23:00

Večerní program

Galavečer Obal roku

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů. V hlavní části Galavečera budou odtajněni a vyhlášeni i držitelé zlaté, stříbrné a bronzové ceny předsedkyně poroty.

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují.

Obalový Business Mixer

Ideální kombinace obchodu a zábavy

Po celodenní konferenci je pro účastníky připraven již tradiční Obalový Business Mixer. Jedná se o VIP setkání obalových odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem. Jeho hlavním cílem je networking mezi obalovými profesionály, kteří se této významné společenské události pravidelní účastní, a uživateli obalových řešení. Nad sklenkou vína můžete tak pokračovat v diskuzích anebo započít diskuze nové.

Letos Obalový Business Mixer proběhne v restauraci přímo vedle místa konání kongresu. Začínáme hned po skončení galavečera Obalu roku v 20:00.

10:00 – 14:00

Exkurze Balení v akci