uvádí...
24.–25. října 2019 | Aquapalace Hotel Prague

Program

Aktuální témata, inspirativní prezentace, TOP řečníci...
SPOLEČNÝ PROGRAM
24. 10. 2019
MARKETINGOVÁ SEKCE
24. 10. 2019
TECHNOLOGICKÁ SEKCE
24. 10. 2019
TRANSPORTNÍ SEKCE
24. 10. 2019
2. KONGRESOVÝ DEN
25. 10. 2019

Dopolední sekce

Během dopoledne si téměř 400 obalových profesionálů vyslechne úvodní inspirující přednášku klíčového řečníka Jana Zadáka. Následovat bude příspěvek o aktivním a inteligentním balení od Eef de Ferrante a na něj navážeme panelovou diskuzí s velmi zajímavým obsazením.

Úvodní slovo kongresu

Inovace jako základy úspěchu v digitálním světě

Probíhající a bezprecedentní digitální transformace globální ekonomiky zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví a segment trhu, veškeré obchodní modely, každou zemi a každou firmu. Představuje na jedné straně obrovskou příležitost a na straně druhé obrovskou výzvu. Nové technologie a disruptivní inovace akcelerují rychlost změn ve světě kolem nás,našeho ekonomického a společenského prostředí. Neustále roste tlak na zvyšování produktivity a hledání nových cest k udržení a rozvíjeníkonkurenceschopnosti a udržitelnosti. Narůstají výzvy v oblasti lidských zdrojů, schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet lidský potenciál. Masivní automatizace a robotizace, zapojování umělé inteligence (AI) přináší nové nároky na neustálý rozvoj znalostí, dovedností a schopností, které jsou klíčové pro úspěch v novém digitálním světě. Jak porozumět těmto změnám a jak uspět v digitálním světe ?

 

 

Jan Zadák

Poslední vývoj v aktivním a inteligentním balení

Podíváme se na trh, kam se posunul v aktivním a inteligentním balení a jaké jsou další možnosti.

 

 

Eef de Ferrante, Active & Intelligent Packaging Industry Association
10:45 - 11:15

Dopolední přestávka na kávu

Obaly v kontextu udržitelnosti 21. století – panelová diskuze

Jak naplnit nové cíle a požadavky nastavené obalovou a odpadovou směrnicí (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů (SUP)? Co to znamená v praxi? Jak budou reagovat výrobci baleného zboží a obchodníci? Jak se změní celý dodavatelský řetězec?

 

 

Drahomíra Mandíková, Asahi Breweries Europe Group
Martin Fojtík, EKO-KOM
Pavel Březina, COOP
Pavel Komůrka, ORKLA
Martin Hejl, THIMM pack’n’display
12:45 - 14:00

Oběd

BizPACK

Věnujte 10 minut pro nový business! Zúčastněte se organizovaných setkání mezi partnery kongresu a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

13:59 - 17:00

Odpolední sekce

transportní sekce

Když máme zboží zabalené, tak je třeba ho přepravit. Tipy a trendy se dozvíme na transportní sekci kongresu, kde bude prostor i na odbornou diskuzi nad nejpalčivějšími problémy. Případovými studiemi bude provázet Jaroslav Skoták, nezávislý konzultant a interim manažer se specializací komplexity a vazby nákupu a logistiky.

technologická sekce

Těšit se můžete na šest prezentací, které vám ukáží, díky jakým technologiím je možné balit zboží v 21. století. Nechte se inspirovat a využijte zkušeností českých i zahraničních společností, jak pracovat s novými technologiemi. Touto sekcí vás provede Filip Plevač, expert na digitalizaci.

marketingová sekce

Obal 21. století musí splňovat spoustu podmínek. Ale hlavně musí zaujmout. Proč? Kvůli zvyšování prodejů. Jak? To se dozvíte v rámci marketingové sekce, kde vás čeká několik prezentací, které ukáží, jak pracovat s velikostí balení, s limitovanými edicemi, instore komunikací a mnohými dalšími nástroji a při tom všem být udržitelný – ekonomicky i ekologicky.

Galavečer Obal roku

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů. V hlavní části Galavečera budou odtajněni a vyhlášeni i držitelé zlaté, stříbrné a bronzové ceny předsedkyně poroty 2019, kterým zasloužené ocenění předá předsedkyně, Jana Žižková.

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují.

 

Obalový business mixer

Neformální networkingový večer je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí večera je raut, živá hudba, bar s míchanými nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže. A to vše tentokrát přímo v AQUAPARKU v NÁMOŘNICKÉM STYLU!

marketingová sekce

Obal 21. století musí splňovat spoustu podmínek. Ale hlavně musí zaujmout. Proč? Kvůli zvyšování prodejů. Jak? To se dozvíte v rámci marketingové sekce, kde vás čeká několik prezentací, které ukáží, jak pracovat s velikostí balení, s limitovanými edicemi, instore komunikací a mnohými dalšími nástroji a při tom všem být udržitelný – ekonomicky i ekologicky.

Revoluce v balení detergentů

Představíme vám inovativní způsob balení detergentů, včetně jeho dopadů na celkové náklady, efektivitu logistického řetězce a množství použitých plastů. Uvidíte ekologický obal pro nové tisíciletí.

 

Jiří Antala, Qalt Rakovník
Jiří Rak, Smurfit Kappa

I OBAL MUSÍ JÍT S DOBOU

Máte špičkový produkt? A bude to stačit?!

Zákazníci 21.století se  již daleko více zajímají nejen o produkt samotný, ale záleží jim i na udržitelném procesu výroby, balení, logistiky a prezentace.

Dobře navržený obal vám zvýší hodnotu produktu, značky, odliší vás od konkurence a v neposlední řadě vám otevře cestu k novým zákazníkům. Nemusí to být složité – když si to uvědomíte včas a najdete partnera, který má podobný pohled na věc.

Přijďte se podívat jak Biopekárna Zemanka a THIMM pack´n´display společně zúročili svá know-how, přijďte se inspirovat příběhem zásobníku na sypané sušenky. Říkáme mu krmelec!

 

Petr Kaczor, THIMM Pack´n ´display

Ano OBAL prodává, popis případové studie Hollandia rebranding (2016)

Popis situace na trhu mléčných výrobků počátkem roku 2016. Shrnutí klíčových důvodů, které nakonec vyústili v razantní rebranding společnosti. Klíčové momenty redesignu obalů celého portfolia. Výsledky celého projektu a plánované další kroky. Zhodnocení po 3 letech.

Key words: Problematický listing, Podobnost produktů, Největší „přidaná hodnota“ se dá udělat v poledním nákupním metru

 

Jan Škoda, Hollandia

Repositioning značky FERNET STOCK

Příběh výjimečné značky, která je více než 90 let běžnou součástí životů spotřebitelů napříč generacemi. Jak změnit vnímání běžně dostupné značky? Jak obal může být nositelem DNA značky a přispět k budovaní její hodnoty?
Tomáš Hejkal, Stock
Zuzana Prokopová, Stock

technologická sekce

Těšit se můžete na šest prezentací, které vám ukáží, díky jakým technologiím je možné balit zboží v 21. století. Nechte se inspirovat a využijte zkušeností českých i zahraničních společností, jak pracovat s novými technologiemi. Touto sekcí vás provede Filip Plevač, expert na digitalizaci.

Trendy nasazení nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu

Řekneme si něco o trendech v nasazování nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu, ukážeme si praktické příklady z domácího prostředí i zahraničí.

 

 

Filip Plevač, expert na digitalizaci

Virtuální realita v průmyslových aplikacích

Ukázka příkladů využití v oblastech jako optimalizace technologických toků nebo vzdělávání zaměstnanců.

 

Jan Podzimek, PRIA

transportní sekce

Když máme zboží zabalené, tak je třeba ho přepravit. Tipy a trendy se dozvíme na transportní sekci kongresu, kde bude prostor i na odbornou diskuzi nad nejpalčivějšími problémy. Případovými studiemi bude provázet Jaroslav Skoták, nezávislý konzultant a interim manažer se specializací komplexity a vazby nákupu a logistiky.

Bezpečný obal pro export

Kromě vody, plynu a ropy v potrubí, štěrku, rudy a uhlí na vagonech a kamionech, se vše ostatní balí. Počínaje léky, přes potraviny a nápoje, ale také spotřební zboží včetně čisticích prostředků, hračky, oděvy i boty, samozřejmě elektronika, autodíly, až po obráběcí stroje a jaderné reaktory. Klíčovou funkcí obalu je ochrana balených předmětů. Nevhodný obal přináší výrobci zboží přímé i často podstatně větší nepřímé náklady. Přímé jsou spojeny s poškozením či zničením zboží, nepřímé závisí na podmínkách obchodní smlouvy: například škody ze zastavení výrobní linky. Pojďme se podívat, jak zvolit dodavatele správného obalu, abychom eliminovali škody v přepravním řetězci z důvodu nevhodného obalu.

 

Vlado Volek, SYBA

Lokalizace a vše o ní

Lokalizace logistických toků, identifikace polohy manipulační techniky, Track&Trace přístup k řízení logistiky – to je to, oč tu běží.

 

Jiří Šolc, ALEF NULA

Balení v akci

Balení v akci nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závody vybraných partnerů kongresu
s odborným výkladem. Získáte nejen šanci vidět celý výrobní proces a lépe pochopit výhody těchto produktů i celou problematiku, ale zároveň dostanete podruhé šanci diskutovat o otázkách týkajících se obalového průmyslu s profesionály a kolegy z oboru.

Letos plánujeme 2 trasy, na každé navštívíme dva závody. Zaregistrujte se k odběru novinek kongresu a dozvíte se informace jako první!