uvádí...
15. – 16. října 2020, Aquapalace Hotel Prague

Program 2019

Aktuální témata, inspirativní prezentace, TOP řečníci...
SPOLEČNÝ PROGRAM
24. 10. 2019
MARKETINGOVÁ SEKCE
24. 10. 2019
TECHNOLOGICKÁ SEKCE
24. 10. 2019
TRANSPORTNÍ SEKCE
24. 10. 2019
2. KONGRESOVÝ DEN
25. 10. 2019

Dopolední sekce

Během dopoledne si téměř 400 obalových profesionálů vyslechne úvodní inspirující přednášku klíčového řečníka Jana Zadáka. Následovat bude příspěvek o aktivním a inteligentním balení od Eef de Ferrante a na něj navážeme panelovou diskuzí s velmi zajímavým obsazením.

Úvodní slovo kongresu

Jeffrey Osterroth, ATOZ
Iva Werbynská, ATOZ
Petr Kaczor, THIMM Pack´n ´display

Inovace jako základy úspěchu v digitálním světě

Probíhající a bezprecedentní digitální transformace globální ekonomiky zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví a segment trhu, veškeré obchodní modely, každou zemi a každou firmu. Představuje na jedné straně obrovskou příležitost a na straně druhé obrovskou výzvu. Nové technologie a disruptivní inovace akcelerují rychlost změn ve světě kolem nás,našeho ekonomického a společenského prostředí. Neustále roste tlak na zvyšování produktivity a hledání nových cest k udržení a rozvíjeníkonkurenceschopnosti a udržitelnosti. Narůstají výzvy v oblasti lidských zdrojů, schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet lidský potenciál. Masivní automatizace a robotizace, zapojování umělé inteligence (AI) přináší nové nároky na neustálý rozvoj znalostí, dovedností a schopností, které jsou klíčové pro úspěch v novém digitálním světě. Jak porozumět těmto změnám a jak uspět v digitálním světe ?

 

 

Jan Zadák

Poslední vývoj v aktivním a inteligentním balení

Podíváme se na trh, kam se posunul v aktivním a inteligentním balení a jaké jsou další možnosti.

 

 

Eef de Ferrante, Active & Intelligent Packaging Industry Association
10:45 - 11:15

Dopolední přestávka na kávu

Digitalizace pro majitele značek – proč, co, jak!

Digitalizace výrobních procesů, včetně tisku a dodavatelského řetězce, v našem rychle se měnícím světě je nesmírně důležitá. Prostřednictvím různých případových studií se seznámíte s příklady realizovaných kampaní po celém světě, které se podařilo realizovat právě díky digitálním technologiím. Marketingový dopad, ochrana výrobků, sledování pohybu zboží, zjednodušení logistiky, to vše vede k rychlejšímu uvedení na trh, k větší ohleduplnosti k životnímu prostředí prostřednictvím snižování odpadu a energie,… všechna tato slova, která se zítra stanou naším standardem, lze dnes vyřešit.

 

Christian Menegon, HP Indigo

Připravovaná legislativa ČR v oblasti odpadového hospodářství – balíček oběhového hospodářství a směrnice o omezení spotřeby jednorázových plastů

V současnosti intenzivně běží legislativní proces přípravy nového zákona o odpadech, zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech. Ještě před nabytím účinnosti těchto předpisů budou muset být však připraveny další legislativní změny, a to v souvislosti se směrnicí o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Prezentace představí nejvýznamnější změny aktuálně připravované legislativy, tak i základní regulace, které budou muset být nově zavedeny právě v souvislosti se směrnicí o omezování spotřeby plastů.

 

 

Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí

Obaly v kontextu udržitelnosti 21. století – panelová diskuze

Udržitelnost obalů je jedním ze střípků udržitelnosti celé ekonomické činnosti výrobců baleného zboží. Jedním z nástrojů je ekodesign, jakožto snaha o optimalizaci obalu a jeho dopadu na odpadové hospodářství respektive na životní prostředí. Zároveň by však neměly být opomenuty základní funkce obalu. Zároveň je důležité mít na pozoru, jak je reálně nakládáno s použitým obalem. Někdy ve snaze o rychlou změnu a díky neinformovanosti výrobců obalů dochází k propagaci takových řešení, na první pohled líbivých, které naopak mohou mít ještě horší dopad než to řešení původní.

 

 

Lukáš Němčík, COOP
Leoš Máslo, THIMM pack’n’display
Jiří Balun, Plastic Union
Petr Bažil, Ministerstvo životního prostředí
Drahomíra Mandíková, Asahi Breweries Europe Group
Martin Fojtík, EKO-KOM
Pavel Komůrka, ORKLA
12:45 - 14:00

Oběd

BizPACK

Věnujte 10 minut pro nový business! Zúčastněte se organizovaných setkání mezi partnery kongresu a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.

14:00 - 17:00

Odpolední sekce

transportní sekce

Když máme zboží zabalené, tak je třeba ho přepravit. Tipy a trendy se dozvíme na transportní sekci kongresu, kde bude prostor i na odbornou diskuzi nad nejpalčivějšími problémy. Případovými studiemi bude provázet Jaroslav Skoták, nezávislý konzultant a interim manažer se specializací komplexity a vazby nákupu a logistiky.

technologická sekce

Těšit se můžete na šest prezentací, které vám ukáží, díky jakým technologiím je možné balit zboží v 21. století. Nechte se inspirovat a využijte zkušeností českých i zahraničních společností, jak pracovat s novými technologiemi. Touto sekcí vás provede Filip Plevač, expert na digitalizaci.

marketingová sekce

Obal 21. století musí splňovat spoustu podmínek. Ale hlavně musí zaujmout. Proč? Kvůli zvyšování prodejů. Jak? To se dozvíte v rámci marketingové sekce, kde vás čeká několik prezentací, které ukáží, jak pracovat s velikostí balení, s limitovanými edicemi, instore komunikací a mnohými dalšími nástroji a při tom všem být udržitelný – ekonomicky i ekologicky.

15:15-15:45

Odpolední přestávka na kávu

Galavečer Obal roku

Slavnostní vyhlášení oceněných exponátů a předání trofejí a certifikátů. V hlavní části Galavečera budou odtajněni a vyhlášeni i držitelé zlaté, stříbrné a bronzové ceny předsedkyně poroty 2019, kterým zasloužené ocenění předá předsedkyně, Jana Žižková.

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují.

 

Obalový business mixer

Neformální networkingový večer je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí večera je raut, živá hudba, bar s míchanými nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže. A to vše tentokrát přímo v AQUAPARKU v NÁMOŘNICKÉM STYLU!

marketingová sekce

Obal 21. století musí splňovat spoustu podmínek. Ale hlavně musí zaujmout. Proč? Kvůli zvyšování prodejů. Jak? To se dozvíte v rámci marketingové sekce, kde vás čeká několik prezentací, které ukáží, jak pracovat s velikostí balení, s limitovanými edicemi, instore komunikací a mnohými dalšími nástroji a při tom všem být udržitelný – ekonomicky i ekologicky.

Ano OBAL prodává, popis případové studie Hollandia rebranding (2016)

Popis situace na trhu mléčných výrobků počátkem roku 2016. Shrnutí klíčových důvodů, které nakonec vyústili v razantní rebranding společnosti. Klíčové momenty redesignu obalů celého portfolia. Výsledky celého projektu a plánované další kroky. Zhodnocení po 3 letech.

Key words: Problematický listing, Podobnost produktů, Největší „přidaná hodnota“ se dá udělat v poledním nákupním metru

 

Jan Škoda, Hollandia

I OBAL MUSÍ JÍT S DOBOU

Máte špičkový produkt? A bude to stačit?!

Zákazníci 21.století se  již daleko více zajímají nejen o produkt samotný, ale záleží jim i na udržitelném procesu výroby, balení, logistiky a prezentace.

Dobře navržený obal vám zvýší hodnotu produktu, značky, odliší vás od konkurence a v neposlední řadě vám otevře cestu k novým zákazníkům. Nemusí to být složité – když si to uvědomíte včas a najdete partnera, který má podobný pohled na věc.

Přijďte se podívat jak Biopekárna Zemanka a THIMM pack´n´display společně zúročili svá know-how, přijďte se inspirovat příběhem zásobníku na sypané sušenky. Říkáme mu krmelec!

 

Blanka Pacovská, Biopekárna Zemanka
Petr Kaczor, THIMM Pack´n ´display

Atraktivní obaly lákají zákazníky a umožňují prodávat za vyšší cenu

Jak se daří kreativním obalům na českém a slovenském trhu? Lze jejich prostřednictvím zvýšit cenu a prodej zboží? Jak k jejich rozvoji přispívají současné moderní digitální technologie? Odpovědi na tyto otázky bude naleznete během této přednášky. Dále se seznámíte s kampaní „Tváre cukru“ a nejmodernější linkou pro výrobu flexibilních obalů a pytlíků ve střední Evropě.

 

 

Adrián Šedivý, SLOVENSKÉ CUKROVARY
Martin Bělík, DataLine Technology
15:15-15:45

Odpolední přestávka na kávu

Repositioning značky FERNET STOCK

Příběh výjimečné značky, která je více než 90 let běžnou součástí životů spotřebitelů napříč generacemi. Jak změnit vnímání běžně dostupné značky? Jak obal může být nositelem DNA značky a přispět k budovaní její hodnoty?
Tomáš Hejkal, Stock
Zuzana Prokopová, Stock

Revoluce v balení detergentů

Představíme vám inovativní způsob balení detergentů, včetně jeho dopadů na celkové náklady, efektivitu logistického řetězce a množství použitých plastů. Uvidíte ekologický obal pro nové tisíciletí.

 

Jiří Antala, Qalt Rakovník
Jiří Rak, Smurfit Kappa

Odvaha vykročit

Odvaha vystoupit z uniformity k individualismu může začít u ponožek. Spojení netradičního obchodního modelu s výrazným produktem a zajímavým obalem Vám představí Klub Pánů z Ponožkovic a výrobce obalů.

 

 

Petr Janda, Klub Pánů z Ponožkovic
Miloš Hostovský, DS Smith Packaging

technologická sekce

Těšit se můžete na šest prezentací, které vám ukáží, díky jakým technologiím je možné balit zboží v 21. století. Nechte se inspirovat a využijte zkušeností českých i zahraničních společností, jak pracovat s novými technologiemi. Touto sekcí vás provede Filip Plevač, expert na digitalizaci.

Trendy nasazení nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu

Řekneme si něco o trendech v nasazování nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu, ukážeme si praktické příklady z domácího prostředí i zahraničí.

 

 

Filip Plevač

Z on-linu rovnou do digitálního tisku

Jak propojit tiskový on-line a off-line svět? Jedině prostřednictvím inovativního smart řešení: Durst Smart Shop Solution. Případová studie o zkušenosti s nejnovější digitální tiskárnou na bázi vody – ukázka toho nejlepšího!

 

Soumanou Toko, Durst Professional Services
David Sobíšek, DAKACOM

Malá řešení s velkým výsledkem

Robotizace, automatizace, digitalizace, AI, BigData, Digital Twin, augmentovaná a virtuální realita… Firmy jsou pod obrovským tlakem, aby se naučily využívat moderní technologie dříve a úspěšněji než konkurence. Věříme, že inovace nemusí vždy znamenat masivní investice a radikální změny. Vyvíjíme „chytrá“ řešení pro zefektivnění Vašich procesů. Příklady chytrého využití digitálních technologií.

Martin Běhal, PRIA
15:15-15:45

Odpolední přestávka na kávu

Automatizace administrativních procesů

RPA robotika a automatizace administrativních procesů. Jak na to a jaké benefity tato oblast v dnešní době přináší. Prezentace reálných projektů z praxe.

 

Radek Levíček, Revolgy

Nová dimenze tisku obalů a etiket Konica Minolta

Digitální tisk na AccurioJet KM-1 a zušlechťování na MGI JETvarnish jako komplementární výroba pro konvenční provozy. Přidaná hodnota digitální výroby obalů i etiket.

 

Miriam Halabicová, Konica Minolta Business Solutions CZ

Průmysl 5.0 – technologie balení

Jedna z nejmodernějších instalací technologie balení ve střední Evropě, vlastní scanning a poté nařezání formátu i jeho složení a to na velkých objemech i rychlosti s maximální customizací.

 

Jan Rozlivka, Mailstep

transportní sekce

Když máme zboží zabalené, tak je třeba ho přepravit. Tipy a trendy se dozvíme na transportní sekci kongresu, kde bude prostor i na odbornou diskuzi nad nejpalčivějšími problémy. Případovými studiemi bude provázet Jaroslav Skoták, nezávislý konzultant a interim manažer se specializací komplexity a vazby nákupu a logistiky.

Obal v logistickém kontextu

Na co všechno je potřeba myslet při nastavování logistických procesů? Jedná se o celý řetězec souvislostí, které je třeba znát a nad kterými je potřeba se zamyslet.

Jaroslav Skoták

Systém GS1 v logistice

Co může přinést standardní značení v balíkové přepravě? Jaké jsou výhody standardů GS1 v městské logistice? Proč se věnovat standardizaci?

 

Michal Bílý, GS1

Více než jen proložka

Není proložka jako proložka – když spojíme jednoduchý proklad a ručně skládaný tray, vznikne důvtipný stabilizační prvek pro transport. Díky němu, se daří při přepravě ochránit zboží před pádem z palety. Zároveň se zajistí dostatečná cirkulace vzduchu, která je nutná pro ochlazování zrajících sýrů.  Celý
koncept navíc přispívá k lepšímu ekonomickému řešení, protože se na paletě odveze více zboží.

 

Jan Teplý, Madeta
Eva Hrychová, Mondi Bupak
Petra Tomanová, Mondi Bupak
15:15-15:45

Odpolední přestávka na kávu

Lokalizace a vše o ní

Lokalizace logistických toků, identifikace polohy manipulační techniky, Track&Trace přístup k řízení logistiky – to je to, oč tu běží.

 

Karel Krejzar, ALEF NULA

Bezpečný obal pro export

Kromě vody, plynu a ropy v potrubí, štěrku, rudy a uhlí na vagonech a kamionech, se vše ostatní balí. Počínaje léky, přes potraviny a nápoje, ale také spotřební zboží včetně čisticích prostředků, hračky, oděvy i boty, samozřejmě elektronika, autodíly, až po obráběcí stroje a jaderné reaktory. Klíčovou funkcí obalu je ochrana balených předmětů. Nevhodný obal přináší výrobci zboží přímé i často podstatně větší nepřímé náklady. Přímé jsou spojeny s poškozením či zničením zboží, nepřímé závisí na podmínkách obchodní smlouvy: například škody ze zastavení výrobní linky. Pojďme se podívat, jak zvolit dodavatele správného obalu, abychom eliminovali škody v přepravním řetězci z důvodu nevhodného obalu.

 

Vlado Volek, SYBA

Zavádění znovupoužitelných obalů do logistiky e-shopu

Při nakupování online vzniká velké množství odpadu z jednorázových přepravních obalů. Největší český e-shop Alza.cz se snaží tuto situaci řešit a ve spolupráci s novým startupem Repetebox se pustil do testování znovupoužitelných přepravních obalů. Ty jsou dokonce vyrobeny ze starých reklamních bannerů Alzy, které by se jinak staly odpadem. Jak takové testování vypadá? Co všechno musí e-shop udělat, aby se do testování mohl pustit? Jaký je potenciál znovupoužitelných přepravních obalů v e-commerce? To vše bude předmětem naší prezentace.

 

Richard Bystřický, Repetebox
Lukáš Baudyš, Alza.cz

Balení v akci

Balení v akci nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závody vybraných partnerů kongresu
s odborným výkladem. Získáte nejen šanci vidět celý výrobní proces a lépe pochopit výhody těchto produktů i celou problematiku, ale zároveň dostanete podruhé šanci diskutovat o otázkách týkajících se obalového průmyslu s profesionály a kolegy z oboru.

Letos plánujeme 2 trasy, na každé navštívíme dva závody.

První exkurze pojede do nejmodernějšího digitálního centra v Evropě

Poznejte revoluci ve výrobě obalů! Nezmeškejte exkluzivní exkurzi do DataLine Digital Centrum (DDC) v Hořovicích, kterou pro Vás připravily společnosti DataLine a THIMM pack´n´display. DataLine Digital Center (DDC) je nejmoderněji vybavené digitální centrum v Evropě. Najdete zde digitální technologie pro tisk, zušlechtění a dokončení zakázek, včetně laserového výseku. Během exkurze si můžete prohlédnout vzorky produktů z celého světa a seznámit se s novými možnostmi digitální výroby obalů a POS produktů z vlnité lepenky, které nově využívá i THIMM pack’n’display ve svém závodě ve Všetatech. V praktické ukázce uvidíte kompletní výrobu obalů od potištění papíru přes digitální zušlechtění ražbou a reliéfními efekty až po laserový výsek. Mějte náskok a poznejte budoucnost ve výrobě obalů!

Druhá exkurze se bude konat v místě zvaném Úholičky (kousek od Roztok u Prahy) společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Zcela exkluzivně navštívíme provoz řízené skládky Úholičky, kde je provozována třídící linka na odpad ze separovaného sběru, konkrétně plastu a linka na výrobu tuhého alternativního paliva.