uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Záznam webináře

Udržitelnost v obalech – pohled FMCG a retailu

18. června 2021 od 10 do 11 hodin

UDRŽITELNOST V OBALECH – POHLED FMCG A RETAILU

Spotřebitelé žádají ekologické obaly a vyvíjí tlak jak na výrobce baleného zboží, tak i na maloobchodníky, aby jím nabídli výrobky v udržitelném balení. Jak na tento trend reagují výrobci a maloobchodníci? V tomto unikátním webináři, dva úvodní řečníci z lednového kongresu OBALKO 8 – Pavel Komůrka, koordinátor inovace a udržitelnosti obalů ze skupiny Orkla (Vitana a Hamé), a Jaroslav Vodáček, CE Lead Packaging Manager společnosti Tesco Stores – diskutovali o svých pohledech na udržitelné obaly a o krocích, které jejich společnosti v tomto směru podnikají.

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. Žádná část materiálů dostupných na kongresu OBALKO 8 nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, přeložena nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formou, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka. Jakákoli jiná reprodukce v jakékoli formě bez souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka je zakázána. V případě žádosti o svolení kontaktujte obalko@atozgroup.cz.

© ATOZ Marketing Services, spol s r. o., 2021. No part of the materials available through the congress OBALKO 8 may be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker. Any other reproduction in any form without the permission of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker is prohibited. Requests for permission should be sent to obalko@atozgroup.cz.