uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Záznam webináře

Obaly v době udržitelné

30. dubna 2021 od 10 do 11 hodin

OBALY V DOBĚ UDRŽITELNÉ

Mohou být plastové obaly udržitelné? Greiner packaging slušovice společně s Olmou jsou přesvědčeni, že ano.

Greiner se již řadu let zabývá dopady svých výrobků na životní prostředí. Neúnavně se snaží své obaly vyvíjet a zdokonalovat, aby tyto dopady minimalizoval, ale zároveň zachoval jejich základní funkce. Ve společném webináři vám generální ředitelé obou společností – Ivo Benda a Martin Krystián – nastíní svůj pohled na udržitelnost obalů a ukážou vám, co spolu firmy pro životní prostředí již udělaly.

Zároveň bude Ivo Benda z greineru prezentovat výsledky čerstvé LCA studie zaměřené na ekodesign a hodnocení životního cyklu obalů na potraviny, kterou zpracoval doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA z VŠCHT. A nebude chybět ani pohled do výroby plastových kelímků přímo ze společnosti greiner packaging ve Slušovicích.

Vystupující:

  • Martin Krystián, Olma
  • Ivo Benda, greiner packaging slušovice

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. Žádná část materiálů dostupných na kongresu OBALKO 8 nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, přeložena nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formou, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka. Jakákoli jiná reprodukce v jakékoli formě bez souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka je zakázána. V případě žádosti o svolení kontaktujte obalko@atozgroup.cz.

© ATOZ Marketing Services, spol s r. o., 2021. No part of the materials available through the congress OBALKO 8 may be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker. Any other reproduction in any form without the permission of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker is prohibited. Requests for permission should be sent to obalko@atozgroup.cz.