uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Záznam webináře

Monomateriálová řešení: Snoubení udržitelnosti s funkčností a praktičností

28. května 2021 od 10 do 11 hodin

MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ: SNOUBENÍ UDRŽITELNOSTI S FUNKČNOSTÍ A PRAKTIČNOSTÍ

Společně se zákazníky DZ Dražice a Franke se podařilo společnosti Smurfit Kappa vyvinout dva koncepty balení, které v plné míře eliminují polystyrenové výplně a při monomateriálovém řešení z vlnité lepenky poskytují ochranu baleným produktům. Jde o příklady obalů, kde se udržitelnost a ochrana přírody snoubí s funkčností a praktičností. Tento harmonický celek pak přináší užitek nejen zákazníkům v logistickém řetězci, ale i koncovým spotřebitelům.

Tato nová obalová řešení byla prezentována na kongresu OBALKO v lednu. Nyní máte šanci podívat se na nový vývoj a možnosti monomateriálového řešení společně se zástupci dodavatele, ale i odběratele.

Vystupující:

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. Žádná část materiálů dostupných na kongresu OBALKO 8 nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, přeložena nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formou, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka. Jakákoli jiná reprodukce v jakékoli formě bez souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka je zakázána. V případě žádosti o svolení kontaktujte obalko@atozgroup.cz.

© ATOZ Marketing Services, spol s r. o., 2021. No part of the materials available through the congress OBALKO 8 may be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker. Any other reproduction in any form without the permission of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker is prohibited. Requests for permission should be sent to obalko@atozgroup.cz.