uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Záznam webináře

Digitální tisk a laserový výsek – Úspora času a obrovský prostor pro kreativitu

26. března 2021 od 10 do 11 hodin

Digitální tisk a laserový výsek – úspora času a obrovský prostor pro kreativitu

Zajímavý a informacemi nabitý webinář Vám prozradí, jak digitální tisk a laserový výsek mění při výrobě obalů zažité postupy. Seznamte se s výhodami nejmodernějších digitálních technologií a využijte naplno celý jejich potenciál. Kreativita, rychlost, flexibilita, úspora času a nákladů – na praktických příkladech vám Petr Kaczor z THIMM pack‘n‘display a Martin Goszler z grafické agentury Fiala & Šebek ukáží, jak digitální technologie otevírají zcela nové dimenze v oblasti výroby obalů.

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. Žádná část materiálů dostupných na kongresu OBALKO 8 nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, přeložena nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formou, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka. Jakákoli jiná reprodukce v jakékoli formě bez souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka je zakázána. V případě žádosti o svolení kontaktujte obalko@atozgroup.cz.

© ATOZ Marketing Services, spol s r. o., 2021. No part of the materials available through the congress OBALKO 8 may be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker. Any other reproduction in any form without the permission of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker is prohibited. Requests for permission should be sent to obalko@atozgroup.cz.