uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Hodnotící formulář

Vážení účastníci kongresu OBALKO 10,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto hodnotícího formuláře.
Vaše poznámky, komentáře a nápady nám pomohou získat ucelený pohled na organizaci kongresu, zlepšit naše služby a plánované budoucí akce.
Předem děkujeme za Váš čas,
Organizační tým kongresu OBALKO

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

VYPLNIT HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ