uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Time Slot Control

Time Slot & Yard Management Solution

Interaktivní platforma Time Slot Control byla poprvé implementována u zákazníka v roce 2012. Od té doby aplikaci vyvíjíme a zdokonalujeme dle aktuálních trendů v logistice a požadavků našich zákazníků. Využíváme výhod vlastních vývojových kapacit. Dokážeme pružně reagovat na personalizace a implementaci do interních systémů našich zákazníků. Optimalizujeme logistické procesy ve více než patnácti zemích napříč kontinenty. Jsme architekti Vaší logistiky.

The interactive Time Slot Control platform was first implemented at a customer site in 2012. Since then, we have been developing and improving the application according to current trends in logistics and our customers‘ requirements. We take advantage of our own development capabilities. We are able to respond flexibly to customisation and implementation in our customers‘ internal systems. We optimize logistics processes in more than fifteen countries across continents. We are the architects of your logistics.

www.timeslotcontrol.com

PODÍVEJTE SE NA TOTO VIDEO O NÁS

Těším se na vás!

Dana Klištincová
Sales manager

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve