uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Scott Automation

Chytrá paletizační řešení

Scott Automation je specialista na automatické paletizační systémy pro všechny druhy a velikosti zboží. Dodáváme řešení s multi-line nebo single-line paletizátory, případně s kombinací obou typů. Používáme jak konvenční, tak robotická zařízení. U obou jsme schopni dosahovat vysoké flexibility systému i při vysokých výkonech. Pro každé odvětví jsme schopni navrhnout systém, který splní i ty nejpřísnější požadavky. Naším úkolem je najít co nejjednodušší řešení pro někdy i extrémně složité problémy. Navíc máme bohaté zkušenosti s realizací projektů za velmi náročných podmínek, jako je mrazivé prostředí až do -30°C, nestandardní produkty a/nebo obaly a provádění projektů při běžící výrobě a/nebo pod velkým časovým tlakem. Díky našim bohatým zkušenostem jsme první volbou pro stovky předních světových značek.

Scott Automation is a specialist in automatic palletising systems for all kinds and sizes of products. Installations can involve multi-line or single-line layer palletisers and combinations of these. Utilising either conventional or robot units, flexibility can be achieved even at high capacities. For each sector, we develop a solution that meets the most stringent requirements. Our challenge is to find solutions that are as simple as possible for sometimes extremely complex environments. In addition, we have a lot of experience with implementing projects under the most demanding conditions, such as deepfreeze up to -30°C, demanding products and/or packs and projects in full production and/or under great time pressure. Our diverse capability makes us the first choice for hundreds of the world’s leading brands.

www.scottautomation.cz

PODÍVEJTE SE NA TOTO VIDEO O NÁS

Těším se na vás!

Jan Zechmeister
Systems Sales Engineer Czech Republic and Eastern Europe

Tel.: +420 724 366 317
j.zechmeister@scottautomation.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve