uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

DS Smith Packaging

Nově definujeme obaly pro měnící se svět

Lišíme se, protože vidíme příležitost obalů hrát silnou roli v měnícím se světě. Pomáháme našim zákazníkům reagovat na měnící se nákupní návyky pomocí udržitelných obalových řešení, která vaše společnost potřebuje.

  • Myslíme jinak. K námi vytvářeným řešením přistupujeme pružně a zaměřujeme se na oblasti, kde nás zákazníci potřebují. Našim lidem se daří nacházet inovativní způsoby pomoci zákazníkům, aby mohli prodávat více, snižovat náklady, řídit rizika a snižovat složitost ve svých dodavatelských řetězcích.
  • Inovujeme společně. Řešíme velké výzvy jako celek a nikoli jen jednu jejich část. To vše z důvodu, abychom nacházeli odpovědi, které by byly jinak nedosažitelné. Od vývoje po výrobu a od dodávek po recyklaci nabízíme zákazníkům ucelené řešení, které je pro všechny udržitelné.
  • Máme udržitelnost v srdci. Během 14 dnů dokážeme vyrobit, použít, odebrat a recyklovat kartonové obaly. Máme ambice využívat inovace k řešení některých z nejsložitějších výzev udržitelnosti na světě.
  • Rozvíjíme správné strategie. Naši odborníci úzce spolupracují se zákazníky, aby porozuměli jejich potřebám. Společně nalézáme možnosti, jak využít dnešní příležitosti k efektivnímu dodávání zboží.

https://www.dssmith.com/cs

Těšíme se na vás!

Václav Bílý
Sales Manager Consumer Packaging

Zástupce Česká republika

Tel.: +420 602 654 038
vaclav.bily@dssmith.com

Zsolt Soltész
Industrial Segment Sales Manager

Zástupce Slovensko

Tel.: +421 587 774 600
zsolt.soltesz@dssmith.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve