uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

DS Smith Packaging

Redefinujeme obaly pro neustále se měnící svět

Společnost DS Smith je jedním z předních světových dodavatelů udržitelných obalů na bázi vláken působící v oblasti recyklace a výroby papíru. S více než 80 lety zkušeností si v průběhu let vybudovala pověst spolehlivé a technologicky vyspělé firmy, která je oddaná svým zákazníkům. Dnes společnost DS Smith působí ve více než 30 zemích a zaměstnává přes 30 000 lidí. Jejich vize „Být předním dodavatelem udržitelných obalových řešení“ se ukázala jako velmi užitečná a díky svým dovednostem a znalostem je schopna poskytovat strategickou podporu v celém dodavatelském cyklu obalů. Jsou celosvětově uznáváni pro inovace a kvalitu DS Smith obalů. Tyto výrobky mohou zlepšit efektivitu přepravy a skladování, zlepšit prezentaci v maloobchodě a zvýšit prodej výrobků našich zákazníků – a to vše prostřednictvím udržitelné vlnité lepenky. Recyklací papírových vláken z naší lepenky můžeme každoročně ušetřit až 160 milionů stromů před pokácením.

DS Smith is one of the world’s leading suppliers of sustainable fibre-based packaging, operating in the recycling and paper manufacturing sectors. With over 80 years of experience, it has built a reputation over the years as a reliable and technologically advanced company that is committed to its customers. Today, DS Smith operates in more than 30 countries and employs over 30,000 people. Their vision to „Be the leading supplier of sustainable packaging solutions“ has proven to be very useful and with their skills and knowledge they are able to provide strategic support throughout the packaging supply cycle. They are globally recognised for innovation and quality in DS Smith packaging. These products can improve transport and storage efficiency, enhance retail presentation and increase sales of our customers‘ products – all through sustainable corrugated. By recycling the paper fibre from our corrugated board, we can save up to 160 million trees from being cut down each year.

www.dssmith.com/cs

Těším se na vás!

Miroslav Bárta
SMI D&I Cluster Manager

Tel.: +420 602 248 981
miroslav.barta@dssmith.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve