uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Cardbox Packaging

Od nápadu až po realizaci

Cardbox Packaging je mezinárodní výrobce sofistikovaných kartonových obalů vysoké kvality. Díky technologickým možnostem a odborným dovednostem našeho týmu jsme schopni vám dodávat prvotřídní produkty. Naše společnost se zaměřuje především na trh rychloobrátkového spotřebního zboží, kde mohou naše obaly upoutat pozornost spotřebitelů k vašim výrobkům doslova každý den.

Jakožto výrobci obalů si uvědomujeme, že naším nejdůležitějším posláním je zajistit spokojenost nejen našich zákazníků, ale také těch vašich. To je a vždy bude naším prvořadým úkolem. Dovolte nám, abychom vám pomohli ve všech činnostech, které povedou k vaší naprosté spokojenosti a rovněž ke spokojenosti vašich zákazníků; od nápadu až po realizaci.

Cardbox Packaging is an international producer of high quality and sophisticated carton packaging. With the technological capabilities and professional skills of our team, we are able to deliver you top quality performance. Our company is particularly focused on the FMCG market which allows us to give consumers everyday joy of your products.

As a packaging company, we are aware we have an important mission to satisfy not only our customers, but also their customers. That has always been our number one priority. Let us help with all steps leading to both your and your customer’s complete satisfaction; from idea to realization.

www.cardbox-packaging.cz

linkedin-icon facebook-icon youtube-icon

PODÍVEJTE SE NA TOTO VIDEO O NÁS

TĚŠÍM SE NA VÁS

Vladimír Černička
Key Account Manager

Tel.: +420 727 984 076
V.Cernicka@cardbox-packaging.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve