uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

CANPACK Czech

Plechovka nikdy není jen plechovka

Společnost CANPACK CZECH s.r.o. sídlí ve Stříbře v západních Čechách. Závod byl spuštěn v roce 2020 a byla založena za účelem výroby hliníkových nápojových plechovek. CANPACK CZECH je součástí skupiny CANPACK Group.

Americká společnost CANPACK Group je světovým výrobcem ekologických a moderních obalových řešení s důrazem na prvotřídní kvalitu obalových výrobků. Skupina provozuje činnost v 19 zemích na 5 kontinentech. Zaměstnává téměř 8000 lidí na 29 výrobních linkách vyrábějící hliníkové nápojové plechovky, skleněné láhve, korunkové uzávěry a dózy pro potravinářský a chemický průmysl. Společnost již 30 let rozvíjí své podnikání tak, aby se stala jedním z předních světových hráčů na mezinárodním trhu s obaly.

CANPACK CZECH s.r.o. is based in Stříbro in western Bohemia. The plant was launched in 2020 and was established to produce aluminum beverage cans. CANPACK CZECH is part of the CANPACK Group.

The American company CANPACK Group is a global manufacturer of ecological and modern packaging solutions with an emphasis on the first-class quality of packaging products. The group operates in 19 countries on 5 continents. The company employs nearly 8,000 people on 29 production lines producing aluminum beverage cans, glass bottles, crown caps and cans for the food and chemical industries. The company has been developing its business for 30 years to become one of the world’s leading players in the international market.

www.canpack.com

cz.canpack.com

Těším se na vás!

Filip Dostál
Sales Manager

Tel.: +420 602 757 378
filip.dostal@canpack.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve