uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

AGFA

Think print, think AGFA

AGFA – tradiční dodavatel komplexních řešení pro grafické odvětví. Poslední novinkou je akvizice společnosti INCA, která patří k leaderům v oblasti tisku na lepenku. AGFA produkuje stroje, inkousty a software. Díky této kombinaci jsme silným partnerem pro všechny zájemce.

www.agfa.com

Těším se na vás!

Radim Rosendorf
Sales Manager Inkjet SEE | GS/Sales SEE Branch Manager Czech Republic | Agfa NV

Tel.: +420 725801762
radim.rosendorf@agfa.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve