uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Záznam

Panelová diskuze: Balení pro eshopy – Hledání obalového ideálu

Panelová diskuze: Balení pro eshopy – Hledání obalového ideálu

Nároky eshopů na obaly jsou velmi pestré, a v mnohém se vzájemně vylučují. Balení musí být skladné (ve skladě není nikdy místa nazbyt a dvakrát to platí o obalech), praktické (složené a použitelné během pár sekund), flexibilní (aby se do co nejméně velikostí obalů dalo zabalit co nejvíce druhů zboží), udržitelné (spotřebitelé méně a méně tolerují plýtvání obaly a používání obalů, které nelze třídit a recyklovat), velice dobře chránící (kurýři jsou sice lidé pečliví, ale občas se najdou výjimky), „technologicky zdatné“ (obal musí stále častěji zvládat cestu po dopravnících nebo zákoutími automatických zakladačů), atraktivní (balení prodává a posiluje zákazníkovu loajalitu) a ideálně druhotně využitelné (klopová krabice s vystřihovánkou pro děti nebo relaxačními omalovánkami pro dospělé…). Ultimativním požadavkem číslo jedna však zůstává, že obal musí být co nejlevnější. Právě o obalovém ideálu pro eshopy budou diskutovat účastníci této panelové diskuze.

Panelisté:

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Svět balení

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. Žádná část materiálů dostupných na kongresu OBALKO 8 nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, přeložena nebo redukována na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formou, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka. Jakákoli jiná reprodukce v jakékoli formě bez souhlasu společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., nebo daného řečníka je zakázána. V případě žádosti o svolení kontaktujte obalko@atozgroup.cz.

© ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., 2021. No part of the materials available through the congress OBALKO 8 may be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker. Any other reproduction in any form without the permission of ATOZ Marketing Services, spol s r. o., or the given speaker is prohibited. Requests for permission should be sent to obalko@atozgroup.cz.